Get Adobe Flash player

Търсене

Вход


Социална мрежа

Магистър

Магистър

  КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Професионална област: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ С професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА За образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР Форма на...

Бакалавър

Бакалавър

  КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Професионална област: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ С професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА За образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР Професионална квалификация: КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР Форма на...

Компютърни системи и технологии, Пловдив

КСТ Пловдив

 Компютърни системи и технологии, КСТ, Магистър, Бакалавър, Пловдив

Визитка КСТ (бакалавър, магистър и доктор)

Презентация (download)

КСТ Магистратура


Скъпи ученици, бъдещи кандидат студенти,
Катедра КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
при ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
на
УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, ПЛОВДИВ
Ви кани на 24.11.2017 г. , ПЕТЪК
от 10.00 часа, в аула „ПРОФ. МИЛЕН БЕШКОВ”
на ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ


 Семинар по Иновационни образователни технологии

23.11.2017 г., 13:00 ч., зала 222, бл.3
Лектор: проф. д-р Ангел Смрикаров


Акредитация на КСТ в УХТ-Пловдив


Докторанти в катедра КСТ, Пловдив


  Университет по хранителни технологии - Пловдив,
Катедра "Компютърни системи и технологии",
ОБЯВЯВА

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ОКС МАГИСТЪР,
РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ.


 ДИПЛОМИРАНЕ

Юнската и септемврийската дипломни сесии ще се проведат по нови процедури. За справки се обадете в катедрата!

  Провеждане на Държавен изпит - 15.09.2017 г. от 8:30 ч.
Защита на Дипломни работи - 15.09.2017 г. от 13:00 ч., 100/2

 Препоръчителни изисквания към разработване на дипломната работа
Правила за проверка за плагиатство, оригиналност и автентичност
на дипломни дисертационни работи

Заглавна страница


 Алумни КСТ


 Стажантска програма на EVN - "Младежи с бъдеще"


 Иновации в Хранителната Наука, Техника и Технологии


КСТ випуск'2016


Текущи проекти

Виртуална система за събиране, архивиране, обработване и визуализиране на разходите за енергоносители
(електричество, отопление, природен газ и питейна вода).

-----------------

Мултисензорна система за окачествяване на черупкови плодове


СТИПЕНДИИ за летен семестър, уч. 2016/2017 г.


Проект "Студентски практики - 2016"

 Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър" и веднъж като „магистър"). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя.

декларация за студент
вътрешни правила
допълнителна инфорамция
За участие в проекта - http://praktiki.mon.bg/sp


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2017/2018 г.
информация

 кандидат студенти, прием, бакалавър, магистър, кст, компютри, пловдив, ухт